Vår verksamhet

I enheten för Kardiologi arbetar ett dedikerat team av läkare, sjuksköterskor och andra medarbetare som är specialiserade inom hjärtsjukvård.

Vår enhet är organiserad i 5 patientflöden (kranskärlsjukdom, hjärtsvikt, bradyarytmi, takyarytmi, hjärtklaffsjukdom och medfödda hjärtfel) och erbjuder medicinsk behandling och interventioner i hela spektrum av den moderna kardiologin.

I våra 10 operationssalar genomförs stora volymer av kateterburna interventioner och implantatkirurgi med hjälp av den senaste teknologin. Några exempel är 24/7 service för ballongvidgning vid akut hjärtinfarkt, perkutana klaffingrepp, ablationsbehandling av arytmier, implantation av pacemaker och defibrillator, elektrodextraktioner och slutning av foramen ovale. På våra mottagningar tar vi hand om vanliga tillstånd såsom angina pectoris och hjärtsvikt men även sällsynta och komplexa hjärtsjukdomar och patienter som ej kan få hjälp någon annanstans.

Den kardiologiska verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset är en av de största i landet och det pågår även en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kardiologi. I våra patientflöden samarbetar vi tätt med specialister inom hjärt- och kärlkirurgi, anestesi, klinisk fysiologi, genetik och rehabilitation med mera för att kunna erbjuda den bästa behandlingen för våra patienter.

Fakta

  • Öppenvårdsbesök: över 30 000
  • Vårdtillfällen: ca 6 200
  • Medelvårdtid: 2,9 dygn
  • Ablation av arytmier: 1 500
  • Pacemaker/ICD interventioner: 1 100
  • Kateterburen implantation av hjärtklaffar: 300
  • Slutning av defekt i förmaksseptum: 120
  • Ytterligare fakta finns i Swedehearts årsrapport >>

Kontaktinformation

Namn: Frieder Braunschweig
Titel: Verksamhetschef
E-post: frieder.braunschweig@regionstockholm.se

Namn: Maria Gustavsson
Titel: Chefsassistent
E-post: maria.i.gustavsson@regionstockholm.se