Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge

Till mottagning Hjärta och Kärl Huddinge remitteras patienter som behöver bli undersökta av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som är specialiserade inom hjärtsjukvård.

Vår mottagning

På vår mottagning i Huddinge tar vi bl.a. emot patienter med hjärtsvikt, rytmrubbningar (arytmier), pacemaker (ICD/CRT) samt patienter med sjukdom i kranskärl och hjärtklaffar. Mottagningen omfattar även preoperativa bedömningar och postoperativa besök efter ingrepp i hjärtat.

Under ditt besök kontrollerar vi dina symptom. Beroende på anledningen till ditt besök så tar vi prover och genomför ett antal undersökningar som exempelvis blodtryck, blodprov, EKG eller ultraljudsundersökning av hjärtat. I samband med besöket så görs ofta justering av dina mediciner.

Vi arbetar med att informera om sjukdomens orsaker och även faktorer som påverkar din sjukdom. Det kan vara behov av livsstilsförändringar, t.ex. rökavvänjning och förbättrade matvanor. Vårt mål är att stödja dig i att minska risken för återinsjuknande.

Om du är på besök inför operation så informerar vi om hur du behöver förbereda dig och hur operationen går till samt om potentiella komplikationer. Du har alltid möjlighet att ställa frågor och vi är måna om att du ska vara nöjd med besöket hos oss.

Kontaktinformation

Vår adress
Hälsovägen 13, Stockholm
Internadress:
C2:89

Vårt telefonnummer:
08-585 817 30