Bradyarytmi

Inom bradyflödet arbetar vi med pacemaker och defibrillatorbehandling (ICD) av hjärtarytmier och hjärtsvikt. Arytmi är ett samlingsnamn för när hjärtats rytm avviker från den normala sinusrytmen. Orsaker kan vara diverse bradykardier och takykardier, dvs när hjärtat har en för långsam eller snabb takt.

Vår verksamhet

Verksamheten inom flödet spänner från utredning av misstänkta arytmier med inopererande av EKG bandspelare (ILR) till behandling med inopererande av pacemaker/ICD och uppföljning av dessa. Inom flödet sker den mest avancerade pacemaker/ICD-behandlingen inom Region Stockholm med vissa unika och komplicerade ingrepp som transvenösa elektrodextraktioner, trådlös pacemaker och cardiac conractility modulation (CCM) vid hjärtsvikt.

Elektrodextraktioner utförs då patienter drabbats av infektioner eller havererade elektroder med behov av nya. Vi utför även pacemakerbehandling av barn i samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Vi utför drygt 1100 ingrepp varje år och har cirka 3 200 patienter som följs på våra mottagningar som innefattar både läkar- och sjuksköterskebesök. Mottagningen handhar pacemaker och ICD-kontroller, ställningstagande till medicinering, uppföljning med hemmonitorering och telefonrådgivning.

En annan viktig del av verksamheten består av forskning och utveckling. Vi har doktorander både på sjuksköterske-och läkarnivå knutna till vår verksamhet, samt bedriver ett omfattande metodutvecklingsarbete i samarbete med industrin.

Fakta

  • Karolinska är Sveriges största centrum för transvenös elektrodextraktion. Årligen görs drygt 100 ingrepp.
  • Hjärtsvikt är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna och hjärtsviktspacing (CRT) är en effektiv behandlingsmetod hos en viss typ av hjärtsviktspatienter. Vi började med detta först i Norden för 15 år sedan och utför idag cirka 100 CRT-operationer årligen. Lyckande frekvensen för CRT-operation hos oss är 96 %
  • Vi har drygt 200 patienter på hemmonitorering.
  • Vi implanterar och följer upp patienter med CCM, hjärtstärkande stimulatorer.
  • Flödet har en universitetssjuksköterska som bedriver egen forskning och två specialistsjuksköterskor med inriktning mot kardiologi.

Kontaktinformation

Namn: Fredrik Gadler
Titel: Patientflödeschef Bradyarytmi
E-post: fredrik.gadler@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna.

Eller per post:

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Huddinge.

Eller per post:

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Mottagning Hjärta och Kärl C2:89
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm