Omvårdnadsområde Neurologi

Omvårdnadsområde Neurologi bedriver högspecialiserad omvårdnad för patienter med stroke, ryggmärgsskador, epilepsi, huvudvärk, hjärntumör, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar. Vi bedriver avancerad neurodiagnostik och har också en specialiserad enhet som bedriver ryggmärgsskaderehabilitering. Som patient hos oss kan du känna dig trygg med att vi är med dig under hela din vistelse.

Vi tillhandahåller omfattande högspecialiserad omvårdnad för samtliga patienter som vårdas inom den medicinska enheten Neurologi. Vi har spetskompetens inom omvårdnad av akutneurologi där vi är ensamutövare av interventionsbehandling vid hjärninfarkt och vi bedriver avancerad övervakning inför epilepsikirurgi. Omvårdnadsområde Neurologi omfattar fem slutenvårdsavdelningar som är lokaliserade både i Huddinge och i Solna. Inom våra enheter bedriver vi vård på olika vårdnivåer, med integrerade övervakningsenheter.

Vi strävar mot excellent omvårdnad inom alla våra patientområden och arbetar aktivt med att säkerställa rätt kompetensnivå för våra medarbetare. I nära samarbete med Medicinsk enhet Neurologi och temats Omvårdnadsakademi arbetar vi med säkerställande av evidensbaserad omvårdnad för våra olika patientflöden.

Kontaktinformation

Namn: Sahereh Roshandel
Titel: Verksamhetschef 
  
E-post: sahereh.roshandel@sll.se