Välkommen till Neurologi

Medicinsk enhet för Neurologi bedriver högspecialiserad vård inom stroke, ryggmärgsskaderehab, epilepsi, huvudvärk, hjärntumörer, neurodiagnostik, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar.

Vår verksamhet

Vi har tre vårdavdelningar i Solna och två i Huddinge, samt dagvård och mottagningar på båda siter.

Vi har huvudansvaret för den regionala vården av patienter med neurologiska sjukdomar och bedriver också omfattande högspecialiserad vård inom samtliga patientflöden, t.ex. interventionsbehandling av hjärninfarkt, epilepsikirurgi, avancerad Parkinsonbehandling såsom Deep Brain Stimulation och pumpbehandlingar, sjukdomsmodifierande behandling vid neuroinflammatoriska tillstånd samt utredning av patienter med komplexa oklara neurologiska tillstånd.

I samarbete med Karolinska Institutet bedriver vi omfattande forsknings- och undervisningsaktivitet. Vi har ett flertal framgångsrika forskargrupper med fokus på neurologiska sjukdomar såsom Multipel skleros, stroke, ALS, hjärntumörer, epilepsi och Parkinsons sjukdom samt skador i hjärna och ryggmärg.

Epilepsi

Epilepsi är det vanligaste allvarliga neurologiska sjukdomstillståndet som kräver regelbunden läkemedelsbehandling och sjukvårdskontakt.

Läs mer här >>

Hjärntumör

Inom patientflödet som är lokaliserat till Karolinska i Solna, behandlas vuxna patienter från hela regionen med primära tumörer i hjärnan och ryggmärgen.

Läs mer här >>

Huvudvärk

Patientflöde Huvudvärk har ett multidisciplinärt högspecialiserat uppdrag att utreda och behandla komplexa huvudvärks- och kraniofaciala smärttillstånd via akutintag och på remiss från primärvård och specialistvård.

Läs mer här>>

Neurodiagnostik

Neurologi omfattas av flertal sjukdomsgrupper såsom neurovaskulära sjukdomar, neuroinflammatoriska sjukdomar, rörelsestörningar, epilepsi och neurodegenerativa sjukdomar där liknande symtom kan spegla olika typer av sjukdom eller påverkan av yttre faktorer på nervsystemet.

Läs mer här >>

Neuroinflammation

Patientflöde Neuroinflammatoriska sjukdomar bedriver vård för patienter med multipel skleros, neuromyelitis optica, autoimmuna encefaliter, myastenia gravis och narkolepsi.

Läs mer här >>

Neuromuskulära sjukdomar

Patientflöde Neuromuskulära Sjukdomar (vuxna), är ett kunskapscenter för utredning och behandling såväl av vanligt förekommande, som sällsynta och komplexa medfödda och förvärvade neuromuskulära tillstånd.

Läs mer här >>

Ryggmärgsskaderehab

Till ryggmärgsskaderehabilitering på Karolinska kommer patienter som fått en skada på ryggmärgen och i samband med det fått en neurologisk funktionsnedsättning.

Läs mer här >>

Rörelsesjukdomar

Patientflöde rörelsesjukdomar bedriver vård, forskning och utbildning rörande vanliga och ovanliga neurologiska rörelsesjukdomar (engelska Movement Disorders).

Läs mer här >>

Stroke

Inom Strokeflödet på Karolinska vårdas patienter med cerebrovaskulära sjukdomar: ischemisk stroke, TIA, hjärnblödning och cerebral venös trombos.

Läs mer här >>

Fakta

  • Antal besök på mottagning 2020: 37 092 Huddinge och 22 384 Solna, 43% av dem är fysiska besök. 
  • Antal besök på hjärntumörmottagningen: 7 769 besök registrerade. 31% av dem är fysiska besök. 
  • Antal genomförda trombektomier 2020: ca 240 st
  • Dörr-till-nål tid Solna respektive Huddinge: 15 minuter
  • Genomförda MRT-kontroller hos patienter med Multipel Skleros: AA045 ger 351 st
  • Antal genomförda utredningar med tapptest vid misstanke om normaltryckshydrocefalus: ca 70 st
  • Antal patienter med DBS-behandling: ca 250 st

Kontaktinformation

Namn: Konstantinos Kostulas
Titel: Verksamhetschef
E-post: konstantinos.kostulas@sll.se

 

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till S Neuro mottagning

Eller per post:
Mottagning Neuro
QD62
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till H Neuro mottagning

Eller per post:
Mottagning Neuro
R52
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
141 86 Stockholm