Välkommen till Neurokirurgi

Medicinsk enhet för Neurokirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna är regional ensamutförare och bedriver högspecialiserad vård inom neurokirurgins samtliga subspecialiteter, inklusive strålkirurgi och barnneurokirurgi.

Vår verksamhet

Neurokirurgi har ett upptagningsområde som omfattar cirka 2,2 miljoner invånare i Stockholm och på Gotland och utöver detta en omfattande utomläns- och utlandsverksamhet. Patienter från andra län behandlas efter specialistvårdsremiss och patienter från utlandet tas emot efter överenskommelse. Verksamheten bedrivs i såväl öppen- som slutenvård med intensivvård, intermediärvård och vård på neurokirurgisk avdelning.

Ungefär hälften av patienterna omhändertas akut efter hjärnblödningar, traumatiska hjärn- eller ryggmärgsskador, hydrocefalus eller andra akuta sjukdomar. Övriga patienter remitteras till Neurokirurgi efter kontakt med läkare på hemsjukhuset. Patienter med tumörsjukdomar i hjärnan eller ryggmärgen behöver ofta en neurokirurgisk operation som del av sin behandling. Vi har en väl utarbetad vårdkedja och efter operation får patienterna träffa neurologer och kontaktsjuksköterskor som är specialiserade på tumörsjukdomar i nervsystemet.

Vi har landets enda strålknivsenhet och hit remitteras patienter ifrån hela landet. Med strålkniven kan patienter med vissa typer av hjärntumörer och kärlmissbildningar i hjärnan behandlas utan att någon operation behöver genomföras. Den vaskulära neurokirurgiska verksamheten bedrivs i tätt samarbete med vår neurointerventionsenhet och erbjuder våra patienter multidisciplinär bedömning och åtgärd. I den barnneurokirurgiska verksamheten opereras patienter med hjärntumörer, missbildningar, hydrocefalus. I vårt epilepsicentrum görs multidisciplinära bedömningar inför epilepsikirurgi. Vi erbjuder alla typer av funktionella neurokirurgiska behandlingar, såsom Deep Brain Stimulation och symtomlindring för tremor, Parkinsons sjukdom, spasticitet, och vissa typer av smärttillstånd.

Vi bedriver omfattande forskning och undervisning, med inriktning på kliniska studier av bland annat ryggmärgsskador, tumörkirurgi, ryggkirurgi, vaskulär kirurgi och smärtbehandling.

Cerebral tumörkirurgi

Inom patientflöde cerebral nerokirurgi bedrivs all kirurgisk behandling av såväl elak- som godartade intrakraniella tumörer.

Läs mer här >>

Epilepsikirurgi

I teamet för epilepsikirurgi omhändertas patienter som utvecklar så kallad läkemedelresistent epilepsi, dvs patienter som inte blir anfallsfria trots farmakologisk behandling. I dessa fall kan en epilepsikirurgisk utredning vara aktuellt.

Läs mer här >>

Funktionell neurokirurgi

Med funktionell neurokirurgi menas kirurgiska ingrepp på nervsystemet som syftar till att lindra besvär och symtom av neurologiska sjukdomar.

Läs mer här >>

Hydrocefalus

Inom patientflöde Hydrocefalus omhändertas patienter som har problem i produktion, resorption och cirkulation av cerebrospinalvätska (CSF) dvs den vätska som omger hjärnan och ryggmärgen.

Läs mer här>>

Neurotraumatologi

Patienter med traumatisk hjärnskada som behöver neurokirurgisk operation, intrakraniell monitorering eller riskerar akut försämring ska vårdas på Neurokirurgiska kliniken NKS.

Läs mer här >>

Pediatrisk neurokirurgi

Inom patientflöde barnneurokirurgi omhändertas alla barn, från nyfödda till 15 års ålder, som behöver bedömning eller kirurgisk åtgärd i hjärna eller ryggmärg.

Läs mer här>>

Spinal neurokirurgi

Patientflöde spinal neurokirurgi ansvarar för; Traumatiska och degenerativa halsryggskador med ryggmärgspåverkan. Kirurgisk behandling av patienter med intradurala tumörer och förändringar i hela kotpelaren.

Läs mer här>>

Strålknivssektionen

Strålkniven (Gamma Knife på engelska) utvecklades under 50- och 60-talet vid neurokirurgiska kliniken på Karolinska sjukhuset. Den används vid strålkirurgiska behandlingar av ett flertal tillstånd i hjärnan.

Läs mer här >>

Fakta

  • Antal neurokirurgiska operationer per år: 2 085 st
  • Antal strålknivsbehandlingar: 465 st
  • Medelvårdtid: 4,2 dygn
  • Antal barnneurokirurgiska operationer per år: 238 st
  • Antal sjuksköterskor och undersköterskor på mottagningen: 16 st
  • Antal läkare: 32, antal specialister neurokirurgi 22, ST-läkare neurokirurgi 6, underläkare 4
  • Jourlinjer: Primärjour Neurokirurgi, Bakjour neurokirurgi, Aneurysmjour neurokirurgi

Kontaktinformation

Namn: Petter Förander
Titel: Verksamhetschef
E-post: petter.forander@sll.se

 

Skicka remiss

Solna

Elektroniskt i TakeCare till: S Mottagning Neurokirurgi

Per post till:

Remisskoordinator
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Neurokirurgi, B8:11
Eugeniavägen 3
171 76 STOCKHOLM