Välkommen till Neurofysiologi

Medicinsk enhet för Neurofysiologi på Karolinska Solna och Huddinge utför diagnostiska undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar.

Vår verksamhet

Inom Neurofysiologi arbetar specialiserade läkare och biomedicinska analytiker. Vi utför undersökningar avseende funktionsstörningar inom centrala och perifera nervsystemet, muskler och vissa sinnesorgan samt sömnregistreringar för diagnostik av sömnapné och andra sömnrubbningar. Sedan juni 2020 är vi även ett ackrediterat laboratorium enligt ISO 17025.

Undersökningarna planeras individuellt allt efter patientens symtom. Vanliga anledningar till att besöka oss är för epilepsi, demenssjukdomar, sömnstörningar, muskelsvaghet, och känselnedsättning. Vid behandling av akuta hjärnskador övervakar vi hjärnans och nervernas funktion. 

Samtliga undersökningar är att betrakta som en medicinsk konsultation och kräver därför remiss. Utefter vad som står i remissen bokar vi sedan in en tid och skickar en kallelse. Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Den neurofysiologiska undersökningen ger inte alltid slutgiltig diagnos. Den måste ofta kompletteras med klinisk bedömning och andra undersökningar.

Elektroencefalografi

Elektroencefalografi (EEG) är en icke invasiv metod för undersökning av hjärnans elektriska aktivitet. 

Läs mer här >>

Elektroneurografi (ENeG) 

Elektroneurografi är en icke invasiv metod för undersökning av elektrisk aktivitet i perifera nerver.

Läs mer här >>

Elektromyografi 

Med elektromyografi (EMG) registreras den elektriska aktiviteten i muskeln (skelettmuskulatur) med en nålelektrod, metoden är således invasiv.

Läs mer här >>

Evoked potentials (EP) 

Evoked potentials utgörs av små elektriska potentialer registrerad från centrala nervsystemet som svar på stimulering av sensoriska nervbanor.

Läs mer här >>

Sömnundersökningar 

Vi utför flera undersökningar för olika former av sömnstörningar. Dessa är bland annat sömnapnéutredning och MSLT (Multiple Sleep Latency Test).

Läs mer här >>

Fakta

  • Antal elektroencefalografi (EEG) per år (2020): 8 185 st
  • Snitt väntetid till elektroencefalografi (EEG) undersökning: 2 månader
  • Antal elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) per år (2020): 5 019 st
  • Snitt väntetid till elektromyografi (EMG)/elektroneurografi (ENeG) undersökning: 2.5 månader

Kontaktinformation

Namn: Lars Hyllienmark
Titel: Verksamhetschef
E-post: lars.hyllienmark@sll.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Solna

Eller per post:
Karolinska universitetssjukhuset Solna
ME Neurofysiologi Solna B8:16
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neurofysiologi Huddinge

Eller per post:
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
ME Neurofysiologi Huddinge C178
141 86 Stockholm