Mekaniskt assisterad cirkulation

Mekaniskt assisterad cirkulation är ett samlingsbegrepp för mekaniska hjärtpumpar som stödjer hjärtat hos patienter där hjärtfunktionen är tillfälligt eller permanent nedsatt.

Vår verksamhet

Mekaniskt assisterad cirkulation kan vara avsedd för korttidsbruk (dagar) eller långtidsbruk (år). För långtidsbruk används inopererade hjärtpumpar som kan stödja hjärtats funktion antingen i väntan på hjärttransplantation eller livslångt hos patienter som inte lämpar sig för hjärttransplantation.

Vi är ett av Nordens ledande centra för mekaniskt assisterad cirkulation. Årligen behandlar vi ca 50 patienter med mekaniskt assisterad cirkulation avsedd för korttids- eller långtidsbruk. I vår grupp ingår bland annat hjärtläkare, sjuksköterskor och hjärtkirurger med stor erfarenhet av vård av patienter som behandlas med mekanisk hjärtpump. Vi använder oss av den senaste generationens mekaniska hjärtpumpar vilka är säkrare och effektivare jämfört med tidigare modeller. För att möjliggöra kontinuerliga förbättringar i behandlingen bedriver vi en stor forskningsverksamhet inom områdena mekaniskt assisterad cirkulation och hjärtsvikt.

Fakta

  • Mekaniska hjärtpumpar stödjer hjärtfunktionen hos patienter med svår hjärtsvikt
  • Framförallt används mekanisk hjärtpump då hjärtats vänsterkammarfunktion är nedsatt, denna hjärtpump kallas LVAD (left ventricular assist device)
  • För korttidsbruk används Extra Corporeal Membran Oxygenering (ECMO)
  • Vi är ett av Nordens ledande centra för mekaniskt assisterad cirkulation
  • Vi erbjuder behandling med mekanisk hjärtpump både i väntan på hjärttransplantation och som permanent behandling hos patienter som inte lämpar sig för hjärttransplantation

Kontaktinformation

Namn: Magnus Dalén
Titel: Specialistläkare, Docent, Sektionsansvarig Mekaniskt assisterad cirkulation
E-post: magnus.dalen@sll.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i TakeCare till Mottagning Hjärta och Kärl Solna, Thoraxkirurgisk konsultation.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Thoraxkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm