Välkommen till Klinisk fysiologi

Medicinsk enhet för Klinisk fysiologi är en av Sveriges största verksamheter för Klinisk fysiologi och utför högspecialiserad diagnostik med tonvikt på sjukdomar inom hjärta, kärl och lungor.

Vår verksamhet

Klinisk fysiologi har som mål att erbjuda fysiologisk diagnostik av högsta kvalitet såväl avseende metodologi som patient- och remittenttillfredsställelse. Våra medarbetare besitter hög kompetens och kliniken skall fungera som ett kompetenscentrum för Klinisk fysiologi.

Kliniken åtar sig att utveckla ledningssystemet för kvalitet och fortlöpande förbättra dess effektivitet, med målet att vara ackrediterade enligt SWEDAC, ISO/IEC 17025:2018, STAFS 2011:33 och 2015:8.

Vi bedriver internationellt uppmärksammad forskning och undervisar elever från Biomedicinsk analytiker (BMA)-linjen, läkarlinjen, sjuksköterske- och sjukgymnastutbildningen samt elever från Tekniska högskolan och utbildar ST-läkare från närliggande specialiteter. Vi bedriver också flertalet olika forskningsprojekt i tätt samarbete med Karolinska Institutet.

Vår verksamhet är förlagd i både Huddinge och Solna.

MR hjärta kärl 

Med Hjärt-MR undersöker vi hjärtats form och funktion, hjärtmuskelns egenskaper vid olika typer av patologi samt hjärtmuskelns genomblödning.

Läs mer här >>

Myokardskintigrafi 

Med myokardskintigrafi, även kallat hjärtskintigrafi, undersöker vi fördelningen av blodflödet i hjärtat. 

Läs mer här >>

Fakta

  • Antal Ulj Hjärta per år (2020): 15 229 st
  • Antal MR hjärta per år (2020): 1 149 st (Solna)
  • Antal Ulj Kärl per år(2020): 5 932 st
  • Antal Spirometrier per år (2020): 4 077 st
  • Antal Arbetsprov per år (2020): 1 522 st
  • Antal EKG per år (2020): 3 139 st

Kontaktinformation

Namn: Lars Eurenius
Titel: Enhetschef
E-post: lars.eurenius@sll.se

Skicka remiss

Samtliga undersökningar är att betrakta som en medicinsk konsultation och kräver därför remiss. Elektroniska remisser skickas in via TakeCare. Ni kan även skicka en pappersremiss till respektive mottagning/klinik. Remisserna planläggs individuellt allt efter patientens symptom och väntetiderna varierar beroende på undersökning. Information om speciella omvårdnadsbehov och behov av tolk ska finnas med i remissen, även adekvata kontaktuppgifter så vi lätt kan få kontakt med patienten vid behov.

Utlåtande efter undersökning;

Utlåtandet syftar till att vara en beskrivning och tolkning av de erhållna resultaten och en sammanfattning som skall vara vägledande för den remitterande läkaren. Undersökningen ger inte alltid slutgiltig diagnos. Den måste ofta kompletteras med klinisk bedömning och andra undersökningar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till FO Klinisk fysiologi Solna

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Medicinsk Enhet Klinisk fysiologi D8:54
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till FO Klinisk fysiologi Huddinge

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Medicinsk Enhet Klinisk fysiologi C1:88
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm