Strålknivssektionen

Strålkniven (Gamma Knife på engelska) utvecklades under 50- och 60-talet vid neurokirurgiska kliniken på Karolinska sjukhuset. Den används vid strålkirurgiska behandlingar av ett flertal tillstånd i hjärnan. Metoden möjliggör bestrålning av ett eller flera målområden i hjärnan med hög stråldos och hög precision, oftast vid ett enda behandlingstillfälle. Behandlingen blir därmed mer skonsam för frisk hjärnvävnad samtidigt som de sedvanliga komplikationsriskerna med öppen kirurgi såsom blödningar, infektioner helt kan undvikas.

Vår verksamhet

Vid enheten behandlas ungefär 500 patienter per år. Eftersom verksamheten är den enda i sitt slag i Sverige får vi patienter från hela landet och även ett antal utländska patienter. De vanligaste sjukdomstillstånd som behandlas med strålkniven är elak- och godartade tumörer, kärlmissbildningar och svårbehandlade smärttillstånd i ansiktet. Inför den strålkirurgiska behandlingen fästes, under lokalbedövning, en stereotaktisk ram på huvudet. Därefter genomgår patienten en magnetresonans undersökning av hjärnan som ibland kan kompletteras med kärlröntgen- eller datortomografi undersökning beroende på patientens specifika behov. Direkt efter avslutad behandling avlägsnas ramen från huvudet.

Fakta

Siffrorna avser år 2020:

  • Totalt antal gammaknivsbehandlingar: 457 behandlingar
  • Antal Vestibularisschwannom, 118 behandlingar med väntetid 4 veckor.
  • Antal Metastaser, 152 behandlingar med väntetid 1–2 veckor
  • Antal Meningiom, 67 behandlingar med väntetid 4 veckor
  • Antal Trigeminusneuralgi, 35 behandlingar med väntetid 4 veckor
  • Antal barnfall: 10 behandlingar där väntetiden beror på sjukdomen.

Kontaktinformation

Titel: Biträdande överläkare samt Patientflödesansvarig
Namn: Amir Samadi Ahadi
E-post: amir.samadi-ahadi@sll.se

Skicka remiss

Information till remittent

Patienter från Stockholm och Gotland kan remitteras elektroniskt i TakeCare till neurokirurgiska mottagningen för ställningstagande till strålknivsbehandling.

Remittenter från andra regioner kan faxa eller skicka fysisk remiss jämte betalningsförbindelse/specialistvårdsremiss till neurokirurgisk mottagning. Våra remisser kommer huvudsakligen från neurokirurgiska, onkologiska och neurologiska verksamheter för såväl vuxna som barn från hela landet.

För en adekvat bedömning behöver remissen innehålla relevanta kliniska uppgifter såsom aktuellt allmänt och neurologiskt status, genomgångna och pågående behandlingar särskilt genomgångna strålningar samt i förekommande fall kopia på PAD-utlåtande.

Ett aktuellt radiologiskt bildmaterial behöver vara överfört till Medicinsk Enhet Neuroradiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. För maligna tillstånd ska bildmaterialet ej vara äldre än tre veckor vid remittering.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Solna

Remiss skickas elektroniskt i TakeCare till:
S Mottagning Neurokirurgi

Eller per post:

Remisskoordinator
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Neurokirurgi, B8:11
Eugeniavägen 3
171 76 STOCKHOLM

Eller per fax till:
08-51775620