Välkommen till Omvårdnad Hjärta, Kärl och Neuro

Omvårdnadspersonalens kunskap och erfarenhet är en viktig del i det interprofessionella teamet kring patienten.

Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl

Vi bedriver omvårdnad för patienter inom de medicinska enheterna thoraxkirurgi, kardiologi och kärlkirurgi. Våra patienter vårdas hos oss efter operationer eller andra behandlingar, och vi har både planerade och akuta inläggningar.

Lär mer här >>

Omvårdnadsområde Neurologi

Omvårdnadsområde Neurologi bedriver högspecialiserad omvårdnad för patienter med stroke, ryggmärgsskador, epilepsi, huvudvärk, hjärntumör, neuroinflammatoriska sjukdomar, neuromuskulära sjukdomar och rörelsesjukdomar.

Läs mer här >>

Omvårdnadsområde Neurokirurgi

Omvårdnadsområdet bedriver neurokirurgisk slutenvård. Vi är en högspecialiserad regionenhet för neurologisk kirurgi, och vårdar patienter som genomgått olika typer av ingrepp i hjärna eller ryggmärg.

Läs mer här >>