Välkommen till Kärlkirurgi

Medicinsk Enhet för Kärlkirurgi bedriver specialiserad och högspecialiserad kärlkirurgisk vård, både akut och elektiv (planerad), samt forskning och utbildning inom kärlkirurgi.

Vår verksamhet

Vårdavdelning och mottagning är förlagd till Solna men konsult- och jourverksamheten bedrivs dygnet runt vid sjukhusen både i Solna och Huddinge samt tillsammans med Södersjukhuset för hela Region Stockholm.

Den Kärlkirurgiska enheten bedriver huvudsakligen vård av patienter med sjukdomar som engagerar kroppens samtliga blodkärl utanför hjärta och hjärna. Enheten har två större patientflöden; Artär- och Vensjukdom samt Aortasjukdom.

Verksamheten är Sveriges största och har en högspecialiserad akademisk profil med avancerad öppen och endovaskulär kärlkirurgi innefattande aortakirurgi, karotiskirurgi, benartärkirurgi och venös rekonstruktion. Verksamheten ansvarar också inom multidisciplinära nätverk för kärlrekonstruktion vid tumörkirurgi, extrakorporeal membranoxygenering (ECMO), blödningskontroll och kärltrauma.

Vid enheten pågår en omfattande forsknings- och utbildningsverksamhet. Forskningen är fokuserad på mekanismer vid uppkomst av kärlsjukdom och biologiska processer i kärlväggen och blodbanan vid kärlkirurgiska ingrepp för aneurysm, benartärsjukdom, stroke och kärlskada. Avancerad molekylär kärlforskning bedrivs i kombination med patientnära forskning vilket utgör en unik plattform för lösningar av centrala kliniska frågeställningar. Utbildning sker på grundnivå för läkare och sjuksköterskor samt specialistutbildning inom kärlkirurgi och kirurgi. Flertalet nationella och internationella kurser genomförs inom enheten årligen.

Fakta

  • Kärlkirurgisk operationsvolym; cirka 1500 operationer årligen.
  • Operationssalar; 1 öppen operationssal, 1 hybridsal, 2 minihybridsalar samt tillgång till traumahybridsal för akuta fall.
  • Mottagningsverksamhet; cirka 4000 öppenvårdsbesök och cirka 6000 vårdkontakter årligen.
  • FoU; vid enheten verkar 3 professorer, 2 docenter, 6 disputerade läkare och 1 disputerad sjuksköterska.

Kontaktinformation

Titel: Verksamhetschef
Namn: Carl Wahlgren
E-post: carl.wahlgren@sll.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Kärlkirurgi
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm