Om tema Barn och Kvinnosjukvård

Till oss kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd samt tar hand om för tidigt födda barn. Dessutom har temat ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Temats kvinnosjukvård innefattar områden som graviditet och förlossning, gynekologi och reproduktionsmedicin.

Tema Barn- och Kvinnosjukvård med 3200 medarbetare är verksamma inom sex patientområden och två intertematiska funktionsområden. Vård bedrivs på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och i Huddinge samt på Danderyds sjukhus. Temat är organiserat i 25 patientflöden och cirka 160 patientgrupper inom barn- och kvinnosjukvård.

Temat har cirka 310 000 patientbesök per år, varav 105 000 akuta besök. Varje år cirka 8 500 förlossningar. Barn- och Kvinnosjukvård har en omfattande klinisk forskning, utveckling och undervisning med brett internationellt samarbete.

Temachef Svante Norgren

Kontakt via e-post: Sekreterare Mia Granlund