Vår vision, våra värderingar och vårt patientsäkerhetsarbetet

Astrid Lindgrens Barnsjukhus är barndivisionen på Karolinska Universitetssjukhuset och vi erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård med högsta internationella standard för barn och ungdomar. Vi har verksamheter på Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Danderyds sjukhus samt ett antal barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholms län.

Vår vision

Vi på Astrids Lindgrens Barnsjukhus arbetar utifrån Karolinskas övergripande vision "Patienten först - tillsammans skapar vi den bästa vården". För oss betyder det att vi tar vi ansvar för ett medmänskligt bemötande där helhetssynen för patienten och familjen är i fokus. Vi vill vara barnsjukhuset där medarbetarna är stolta och patienterna känner sig trygga.

Värderingar

Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn är Karolinska gemensamma värderingar. De ska vägleda oss i arbetsvardagen och hjälpa oss att välja rätt beteenden och attityder till våra patienter, varandra och vår omvärld. Tanken är att värderingarna ska fungera som kompass och verktyg i det dagliga arbetet. Kraften i våra värderingar ska ge oss vägledning i vardagen och hjälpa oss att nå de mål, som vi har inom sjukhuset.

Patientsäkerhetsarbetet

För att skapa ett sjukhus där kvalitet och säkerhet kommer först har vi tagit fram en vision för patientsäkerhetsarbetet. Vi har en nollvision för vårdskador, där inga vårdrelaterade infektioner, vårdköer och felbehandlingar förekommer och för att nå detta mål har vi utformat fyra delvisioner:

  • Aktuella data ska vara tillgänglig och kända av alla, dvs. vårdpersonal, patienter och allmänhet.
  • Öppenhet och lärande ska prägla hela vår organisation
  • Säkert teamarbete – vi arbetar situationsanpassat och genomför regelbundet simulatorträning
  • Rätt från mig till dig – rätt kompetens, på rätt plats, i rätt tid
  • Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn är Karolinska gemensamma värderingar. De ska vägleda oss i arbetsvardagen och hjälpa oss att välja rätt beteenden och attityder till våra patienter, varandra och vår omvärld. Tanken är att värderingarna ska fungera som kompass och verktyg i det dagliga arbetet. Kraften i våra värderingar ska ge oss vägledning i vardagen och hjälpa oss att nå de mål, som vi har inom sjukhuset.