Vi ger dig den utbildning du behöver

Astrid Lindgrens Barnsjukhus är en del av ett universitetssjukhus och det innebär att vi förutom sjukvård även bedriver forskning och utbildning av olika yrkesgrupper, vilket sker i nära samarbete med bland annat Karolinska Institutet.

Inskolning och introduktion

Vi vet betydelsen av att han en trygg grund att stå på och erbjuder därför alla nyanställda medarbetare en individuellt anpassad inskolning. Inskolningen är vanligtvis mellan 4-12 veckor och anpassas utifrån den specifika verksamheten, dina tidigare erfarenheter och formella kompetens.

Utöver den indivduella inskolningen vill vi även ge alla nya medarbetare en gemensam och trygg grund och arrangerar därför ett introduktionsprogram som löper över fyra heldagar. Under introduktionsprogrammet går vi bland annat igenom lagar och regler, våra värderingar, etik inom barnsjukvården och bemötande av familjer i kris. Utöver det innehåller även programmet hjärt- och lungräddning för barn och utbildning i läkemedelsmodulen i journalsystemet Take Care med mera.

Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling

All vårdpersonal på Astrid Lindgrens Barnsjukhus får kontinuerlig utbildning på Centrum för Avanderad Medicinsk Simulering och Träning för Barn (CAMST Barn). På CAMST Barn får personalen tillsammans bland annat träna på hur man som team agerar i akuta situationer,  vilket är viktigt då det krävs att personalen kring ett sjukt barn är samtränad och behåller och utvecklar en hög kompetens.

Varje vecka anordnar vi även något vi kallar Kompetenstimmen (Kom 1 timme), som är öppna föreläsningar som framförallt hålls av egna medarbetare med specialistkunskap inom olika områden.

Utbildning för dig som vill bli specialistsjuksköterska

Som universitetssjukhus är ett av våra huvuduppdrag att bedriva utbildning. Astrid Lindgrens Barnsjukhus har som mål att 80 procent av våra anställda sjuksköterskor är specilistutbildade och för att uppmuntra våra medarbetare till specialistutbildning kan vi i flera fall erbjuda betald utbildning med studielön.

För dig som är intresserad av jobba med barn och vill gå en specialistutbildning behöver vi utöver specialistsjuksköterskor inom barn- och ungdomssjukvård även specialistutbildade sjuksköterskor inom anestesi, operation, intensivvård, onkologi samt barnmorskor. Vi har ett nära samarbete med Karolinska Institutet och på deras webbsida kan du läsa mer om deras vidareutbildningar för dig som sjuksköterska.

Vill du veta mer om utbildning och utveckling för dig som sjuksköterska hos oss Astrid Lindgrens Barnsjukhus? Läs gärna reportaget med Anna Brydling, som är specialistsjuksköterska inom barn- och ungdom och utbildningssjuksköterska.