Samarbetspartners

För att kunna bedriva vår verksamheten är vi beroende av flera andra kliniker och enheter inom och utanför sjukhuset.

Här följer några av de verksamheter som vi bedriver nära samarbete med och som är avgörande för att vår verksamhet ska gå runt men som organisatoriskt inte tillhör Astrid Lindgrens Barnsjukhus:

  • Arbetsterapins barnsektion
  • Barnröntgen
  • Dietistklinikens barnsektion
  • Fysipterapiklinikens barnsektion
  • Kuratorsenheten
  • Logopedklinikens barnsektion
  • Psykologklinikens barnsektion

Vi har även ett nära samarbete med Ronald McDonald Hus som erbjuder familjer ett hemlikt boende när deras barn behöver specialistvård långt hemifrån. Ronald McDonald Hus finns i nära anslutning till Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och byggdes 1993.

För drygt 18 år sedan bildades Stiftelsen för Astrid Lindgrens Barnsjukhus som har som mål att "främja barn vård vid sjukhuset". Stiftelsen har H.K.H Kronprinsessan Viktoria som beskyddare och verkar för att miljön vid och inom sjukhuset ska underlätta barnens vistelse och därigenom påskynda tillfrisknandet.

En annan stiftelse som också har stor betydelse för vår verksamhet är Stiftelsen Barnforskningen som delar ut forskningsanslag, stipendier och resebidra till forskare som är verksam hos oss.