Jobba med hemsjukvård av barn

Sjukshusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet (SABH)

SABH är en dygnet runt-verksamhet som vårdar barn och ungdomar från Astrid Lindgrens Barnsjukhus alla avdelningar. Inom SABH finns även ett palliativt team som bedriver vård i livets slutskede för barn och familjer som önskar vara hemma.

Neonatal hemsjukvård

Den neonatala hemsjukvården erbjuds de patienter som är inskrivna på någon av våra neonatalvårdsavdelningar och är medicinskt stabila men som har fortsatt behov av sjukvård. Vanligt förekommande vårdåtgärder är sondsättning, viktkontroll, ljusbehandling, blodprovstagning och syrgasbehandling.

Mobilen

Mobilen är en vårdform som möjliggör av barn och ungdomar kan vårdas i hemmet. Enheten har en medicinskt ansvarig läkare och två erfarna barnsjuksköterskor. Mobilen utgår från Huddinge och erbjuder en trygg och säker vård med hög kvalitet samtidigt som vårdplatser frigörs på avdelningar. Patienterna remitteras direkt från akuten, mottagningar eller avdelningar.