Jobba med barnortopedi

Vår 24-timmarsvård

Inom vår 24-timmarsvård finns avdelning Q62 i Solna som utöver ortopedi även vårdar patienter inom specialiteterna reumatologi och allmän pediatrik. För ortopedsektionen är frakturer den vanligaste diagnosen och till den högspecialiserade vården hör bland annat ryggkirurgi, lårbens-bäckenkirurgi och benförlängningar. Gällande de allmänpediatriska diagnoserna är uppfödningsproblem, allergier, förgiftningar och andningsproblem bland de mest förekommande.

Våra mottagningar

De mottagningar som finns inom området barnortopedi är Ortopedimottagningen, Reumatologimottagningen och Motoriklaboratoriet – Gånganalysenheten, som alla har sina verksamheter i Solna.

Motoriklaboratoriet – Gånganalysenheten

Motoriklaboratoriet – Gånganalysenheten genomför gång- och rörelseanalyser med olika frågeställningar för att underlätta diagnostik och val av behandlingsmetod.

Ortopedimottagningen

Ortopedimottagningen utför kontroller efter operation av frakturer och undersökningar av barn och ungdomar remitterade från skolhälsovården och husläkare. Mottagningen tar även emot patienter från förlossningsklinikerna för bedömning av misstänkt höftledsinstabilitet och olika fotfelställningar, framförallt klumpfot.

Reumatologimottagningen

Reumatologimottagningen är landets största barnneurologiska mottagning och behandlar barn och ungdomar som drabbats av inflammationer i kroppsapparaten. Vården skräddarsys för varje patient tillsammans med det reumatologiska teamet.