Jobba med barnmedicin

Vår 24-timmarsvård

Barnmedicin är Astrid Lindgrens Barnsjukhus största verksamhetsområde och våra medicinska avdelningar finns fördelade både i Solna och Huddinge. Två av avdelningarna B78 i Huddinge och Q63 i Solna vårdar barn inom flera olika medicinska områden medan avdelning Q84 i Solna är vår onkologiska avdelning och Q82 tar hand om barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar.

Medicinsk avdelning i Huddinge

På avdelning B78 i Huddinge vårdas akut och kroniskt sjuka barn från hela landet med problem inom områdena gastroenterologi, hepatologi, hematologi och nefrologi. Vårtiden bland barnen varierar från några dygn upp till några veckor. Flera av barnen är återkommande och följs under flera år innan de blir vuxna. Det gör att personalen på avdelningen jobbar mycket med långsiktighet så att barnen och familjen kan känna sig trygga.

Onkologisk avdelning

Vår onkologiska avdelning Q84 och tillhörande mottagning och dagvårdsavdelning finns i Solna. Till mottagningen och dagvårdsavdelningen kommer barn för uppföljningar av blod- och tumörsjukdomar och för kortare cytostatikabehandlingar. På Q84 diagnostiserar, vårdar och handlar vi barn och ungdomar med onkologiska sjukdomar och koagulationsrubbningar. Upptagningsområdet är hela Stockholms län och Gotland.

Neurologisk avdelning

Avdelning Q82 tar hand om barn och ungdomar men neurologiska sjukdomar av medicinsk och kirurgisk karaktär. Avdelningen är ensam i Sverige om att vårda barn med neurokirurgiska diagnoser, på barnklinik under hela vårdtiden. Vanliga diagnosgrupper är epilepsi, olika syndrom, metabola sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet, trauma (akut och rehabilitering), tumärer i centrala nervsystemet, ryggmärgsbråck och hydrocefalus. Stundtals vårdas även barn med andra diagnoser än neurologiska på Q82, till exempel inom öron-näsa-hals eller ögon.

Medicinsk avdelning i Solna

Avdelning Q63 i Solna är en medicinskavdelning i Solna som är indelad i fyra sektioner; kardiologi, plastikkirurgi, DEMO (Diabetes, Endokrina och Metabola sjukdomar) samt lung och allergi. På avdelningen finns en övervakningssal som är bemannad dygnet runt och är i första hand avsedd för svårt sjuka spädbarn. Det finns även en dagvårdsenhet på Q63 som barnen kommer till för inskrivning, narkosbedömning, diabetesskola, födoämnesprovokationer, mindre underökningar i narkos och olika typer av kontroller och uppföljningar.

Våra mottagningar

Inom det barnmedicinska området har vi över tjugo olika mottagningsverksamheter. Här nedan finner du samtliga av våra mottagningar:

 • Allergimottagning, Solna och Huddinge
 • Endoskopienheten, Solna
 • Gastro- och nutritionsmottagning, Solna
 • Hematologi-, immunologi och SCT-mottagning/dagvård, Huddinge
 • Gastro-, lever- och nutritionsmottagning, Huddinge
 • HIV-mottagning, Huddinge
 • Koagulationsmottagning, Solna
 • Nefrologimottagning, Huddinge
 • Onkologimottagning/dagvård, Solna
 • Andningsmottagning, Solna
 • Barnhjärtcentrum, Solna, Huddinge och Uppsala
 • Barnmedicinska mottagningar (BUMM) Bromma, Huddinge, Jakobsberg, Järva, Liljeholmen, Märsta, Sollentuna, Solna
 • Cystisk Fibros – Stockholm CF Center, Huddinge
 • Diabetesmottagning, Solna
 • Endokrin- och metabolmottagning, Solna och Huddinge
 • Lungmottagning, Solna och Huddinge
 • Rikscentrum Barnobesitas, Huddinge
 • Neurologisk mottagning, Solna och Huddinge
 • Neurologisk dagvård, Solna och Huddinge