Jobba med barnkirurgi

Vår 24-timmarsvård

Inom vår 24-timmarsvård finns avdelning Q83 i Solna som värdar barn och ungdomar med diagnoser inom barnkirurgi, urologi och gastromedicin. På vår avdelning finns även en övervakningssal med fyra platser för avancerad övervakning för barn med stort vårdbehov dynget runt. Till dagvården kommer barn för olika behandlingar och mindre kirurgiska ingrepp i narkos.

Våra mottagningar

De mottagningar som finns inom området barnkirurgi är Brännskademottagning, Kirurgi/urologimottagning , Uroterapimottagningen och Tarmterapimottagning, som alla har sina verksamheter i Solna.

Brännskademottagning

På Brännskademottagningen tar vi emot och behandlar barn med brännskador och barn med svårläkta sår. Hit kommer barnen från akutmottaningen eller via remiss.

Kirurgi-/urologimottagning

Kirurgmottagningen tar emot barn med missbildningar och andra sjukdomar i mag-tarmkanalen och bröstkorgen samt barn med olika kärlmissbildningar. Urologimottagningen tar i sin tur emot barn med missbildningar i njurar och urinvägar.

Uroterapimottagning

Uroterapimottagningen tar emot barn som har problem med dag- och nattinkontinens eller missbildningar på urinvägarna.

Tarmterapimottagning

Till Tarmterapimottagningen kommer barn och ungdomar med olika tarmmissbildningar och barn med förstoppningsbesvär och avföringsläckage. Mottagningen ansvarar även för stomivård inom sluten- och öppenvården på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.