Jobba med akutsjukvård barn

Vår 24-timmarsvård

Inom vår 24-timmarsvård ryms våra akutmottagningar i Huddinge och Solna samt Akutvårdavdelning Barn 1 i Huddinge.

Akutvårdsavdelningen i Huddinge som är en allmän pediatrisk avdelning tillhör vår akutvårdsverksamhet. Avdelningen vårdar barn och ungdomar från olika sektioner som exempelvis cystisk fibros, neurologi, diabetes, öron och transplanerade barn som drabbats av infektioner. Vid högsäsong för infektioner finns en övervakningsenhet för barn med stort vårdbehov dygnet runt.

Akutmottagningen

De vanligaste sökorsakerna på våra akutmottagningar är feber, buksmärta, andningsbesvär, huvudskada, illamående och kräkningar, diarré, svimning, kramper, urinvägsbesvär, frakturer eller trauma.

Vår akutmottagning i Solna är den enda akutmottagning i Stockholms läns landsting som tar emot patienter mellan 0-15 år med allvarliga kirurgiska och ortopediska åkommor, som svära sårskador och benbrott. För medicinska åkommor tar vi emot barn och ungdomar upp till 18 år. Mottagningen är Sveriges största akut- och traumaenhet för barn och ansvarar för multitrauma inom Stockholms län. Vare år behandlas cirka 66 000 barn och ungdomar hos oss.

Akutmottagningen i Huddinge finns som en barnenhet inom akutkliniken på Karolinska. Mottagningen tar hand om alla medicinska sjukdomsfall hos barn mellan 0-18 år, Här behandlas mellan 18 000 – 20 000 barn varje år.