Jobba inom våra övriga verksamheter för barn

Barnskyddsteamet

Om det finns misstanke om att barn och ungdomar far illa kan vårt Barnskyddsteam komma att kopplas in. Det är en konsultverksamhet som förutom konsultation kring medicinsk utredning och omvårdnad, erbjuder teamet stöd, avlastningssamtal och utbildning. De ansvarar även för att utveckla rutiner för vården och omvårdanden av barn som misstänks fara illa.

Lekoteket

Lekoteket är en specialpedagogisk verksamhet som finns förlagd inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge och Danderyd. Till Lekoteket kan familjer komma vars förskolebarn har olika utvecklingsavvikelser eller förseningar i utvecklingen.

Pedagogiskt Resurscentrum

Pedagogiskt Resurscentrum har verksamhet i Solna och Huddinge och ansvarar för de flesta av de pedagogiska och kulturella verksamheterna hos oss på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Inom verksamheten finns bland annat lekterapi, sjukhusskola, musikterapi och glädjeverkstad.