Tema Barn och Kvinnosjukvård

Till oss kommer de allra svårast sjuka barnen från hela landet. Vi vårdar barn med kroniska sjukdomar och akuta tillstånd samt tar hand om för tidigt födda barn. Dessutom har temat ett rikssjukvårdsuppdrag för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Temats kvinnosjukvård innefattar områden som graviditet och förlossning, gynekologi och reproduktionsmedicin.

Webbredaktör: Emilie Holmstrand