Om Tema Akut och Reparativ medicin

Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samarbete med Karolinska Institutet och andra utomstående aktörer. Grundutbildningsuppdraget är en stor och viktig del av verksamheten. Tema ARM är långt framme inom området verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Medicinska enheter och Omvårdnadsområden

Webbredaktör: Heléne Abrahamsson