IAVA/Infektion

Om oss

Karolinska Universitetssjukhuset är Sveriges största specialistenhet för infektionssjukvård.
Vi är ensam utförare av Infektions AVA vård i Stockholm. IAVA är en akutvårdsenhet för infektionspatienter där instrumentell monitorering av vitalparametrar, hantering och uppföljning av NIV och Highflow är en del av avdelningens vårdnivå och arbetssätt.
Vi vårdar svårt sjuka patienter med hög vårdtyngd, både medicinskt och omvårdnadsmässigt. Patienterna har varierande infektionssjukdomar men även andra sjukdomar inom bland annat medicin, kirurgi och ortopedi. Arbetet med patienterna sker i vårdlag och i nära samarbete med andra yrkeskategorier.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer 

Sara Schou 
sara.schou@regionstockholm.se

Lotta Borglin
lotta.borglin@regionstockholm.se