Funktion Karolinska Universitetslaboratoriet

Karolinska Universitetslaboratoriet har en nationellt ledande roll inom laboratoriemedicin. Vår kompetens finns inom alla laboratoriemedicinska discipliner. Vi bedriver forskning och utveckling i framkant tillsammans med Karolinska Institutet och med närmare 20 miljoner kliniska analyser årligen utgör vi en central del av sjukvården.

Vi är cirka 2 300 medarbetare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, Blodcentralerna i Stockholm, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södersjukhuset och Södertälje sjukhus samt på närmare 50 provtagningsenheter i öppenvården. Vi har dessutom ett ett antal fasta och mobila tappställen för blodgivare.

Kort fakta

  • Vi utför närmare 20 miljoner analyser per år åt cirka 40 000 kunder.
  • Vi är indelade i: Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar, Klinisk farmakologi, Klinisk genetik, Klinisk immunologi/transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Laboratorier för närvård och preanalys, Klinisk mikrobiologi och Klinisk patologi/cytologi.
  • Våra kunder finns i hela landet inom alla kategorier av vårdgivare, bland privata och offentliga företag samt institutioner.
  • Vår verksamhet är ackrediterad och omfattas av en rad olika kvalitetsstandarder
  • Vi är nationellt referenslaboratorium inom ett flertal områden

 

För patient

För vårdgivare

Tf Funktionschef

Claes Ruth

Kontakt via e-post: sekreterare Eva Hendig