Funktion Hälsoprofessioner

Vi ansvarar för Karolinska Universitetssjukhusets hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande vård. Funktionen består av drygt 600 arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer som arbetar med patientens hälsa, livskvalitet och vardagsfunktion som gemensam nämnare

Vi utför diagnostik och behandling utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Inom funktionen bedrivs även forskning, utbildning och forskarutbildning.

Vi är indelade i fem underområden:

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter finns inom alla Karolinska Universitetssjukhusets patientområden, i både slutenvård och i öppenvård i Solna och Huddinge. Verksamheten är höggradigt specialiserad och de cirka 300 medarbetarna har bred kompetens. Vi arbetar patientcentrerat och interprofessionellt med evidensbaserade åtgärder. Dessutom bedriver vi omfattande forskning och utbildning av studenter vid Karolinska Institutet samt andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Psykologer

Psykologer finns inom alla Karolinska Universitetssjukhusets patientområden, i både slutenvård och öppenvård i Solna och Huddinge. Verksamheten är höggradigt specialiserad och de cirka 80 medarbetarna har bred kompetens. Vi arbetar med evidensbaserad utredning och behandling. Dessutom bedriver vi omfattande forskning och utbildning av studenter vid Karolinska Institutet samt andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Kuratorer

Kuratorer finns inom alla Karolinska Universitetssjukhusets patientområden, i både slutenvård och öppenvård. Verksamheten är till största delen lokaliserad i Solna och i Huddinge, men Karolinskas kuratorer finns även på flera andra sjukhus i Stockholms län. Verksamheten är höggradigt specialiserad och de cirka 160 medarbetarna har bred kompetens inom utredning, samtalsbehandling och forskning. Flera av medarbetarna är även grundutbildade inom psykoterapi. Vi arbetar patientcentrerat och interprofessionellt med evidensbaserade åtgärder. Dessutom bedriver vi omfattande forskning och utbildning av studenter vid Karolinska Institutet samt andra lärosäten i Sverige och utomlands. Vi ansvarar också för den sjukhusövergripande Psykologiska katastrofledningen.

Logopeder

Logopeder finns inom alla Karolinska Universitetssjukhusets patientområden, i både slutenvård och öppenvård. Verksamheten är lokaliserad i Solna, i Huddinge och på Rosenlunds sjukhus. Verksamheten är höggradigt specialiserad och de cirka 40 medarbetarna har bred kompetens. Vi arbetar patientcentrerat och interprofessionellt med evidensbaserade åtgärder. Dessutom bedriver vi omfattande forskning och utbildning av studenter vid Karolinska Institutet samt andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Dietister

Dietister finns inom alla Karolinska Universitetssjukhusets patientområden, i både slutenvård och öppenvård i Solna och Huddinge. Verksamheten är höggradigt specialiserad och de cirka 80 medarbetarna har bred kompetens. Vi arbetar patientcentrerat och interprofessionellt med evidensbaserade åtgärder. Dessutom bedriver vi omfattande forskning och utbildning av studenter vid Karolinska Institutet samt andra lärosäten i Sverige och utomlands.

Funktionschef Åsa Stephansson Dedering

Kontakt via e-post: assistent Petra Dahlgren