Våra funktionsområden

Vi är drygt 900 medarbetare verksamma i både Huddinge och Solna, som arbetar inom nio olika funktionsområden. Genom högteknologisk utrustning, starkt integrerad forskning och nära samverkan med övriga verksamheter inom Karolinska Universitetssjukhuset bidrar vi med specialistkompetens och metoder för bästa diagnos och behandling för våra patienter.

Webbredaktör: Carl-Mikael Fridlund