Om Funktion Akut

Vi arbetar med akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samråd mellan klinisk personal och forskare/utbildare vid Karolinska Institutet.

Förbereder för nytt uppdrag i ny byggnad

Den 1 maj 2018 tas ett stort steg i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan när vuxenakuten på Karolinska i Solna stänger och ersätts med en ny vårdform – intensivakut. Detta är en anpassning till Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade uppdrag.

Intensivakuten införs 1 maj 2018 i de nuvarande lokalerna i Solna. Det innebär att organisationen har möjlighet att ställa om till nya arbetssätt när flytten till nya sjukhusbyggnaden sker i oktober 2018.

Till intensivakuten kommer de patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser. De som inte behöver de högspecialiserade resurserna tas omhand på något av länets sex akutsjukhus eller på någon av de tio närakuterna.