Om Funktion Akut

Vi arbetar med akutsjukvårdens hela spektrum, från det mest grundläggande till det mest avancerade. Vårt arbete inom forskning och utbildning innefattar både medicin och omvårdnad och sker i samråd mellan klinisk personal och forskare/utbildare vid Karolinska Institutet.

Vi vill ta akutsjukvården till en ny nivå

Funktion Akut är en av fem funktioner i Karolinskas tematiska organisation och har verksamhet i Solna och i Huddinge för vuxna patienter. Funktionsområde Akut Solna består av Intensivakuten och Akut Slutenvård (IMA/AVA) och Funktionsområde Akut Huddinge har en öppen akutmottagning och tre akutvårdsavdelningar (MIMA/KAVA och MAVA).

Vår verksamhet vilar på en grund av akutsjukvård, internmedicin och specialiserad omvårdnad. Vår ambition är att ta akutsjukvården till en ny nivå och våra team består av specialistläkare i främst akutsjukvård, internmedicin och kirurgi, specialistsjuksköterskor i främst akutsjukvård, medicin, anestesi, intensivsjukvård samt undersköterskor med vidareutbildning i akutsjukvård.

Ett nytt uppdrag i Solna

Den 1 maj 2018 togs ett stort steg i genomförandet av Framtidens hälso- och sjukvårdsplan (öppnas i nytt fönster) när vuxenakuten på Karolinska i Solna stängde och ersattes med en ny vårdform – intensivakut. Detta är en anpassning till Karolinska Universitetssjukhusets högspecialiserade uppdrag.

Till Intensivakuten kommer de patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser. De som inte behöver de högspecialiserade resurserna tas omhand på något av länets sex akutsjukhus eller på någon av de tio närakuterna.