Jobba på Funktion Akut

Vill du jobba med akutsjukvård? Se våra lediga tjänster och bli en del av oss. Som medarbetare hos oss finns det möjlighet att utvecklas inom bred akutsjukvård.

Vår vardag ställer både stora och höga krav på fungerande interprofessionellt teamarbete. Teamträning sker därför regelbundet på Akutmottagningen och Intensivakuten. Utvecklingen inom olika högspecialiserade behandlingar (ex interventioner och farmakologiska) ger oss möjligheter att utveckla unik kompetens avseende akuta tillstånd som hör ihop med dessa behandlingsformer.

Systematiskt omvårdnadsarbete som kan utvärderas har visat sig vara allt viktigare för vårdresultatet. Vi utvecklar därför kontinuerlig vårt omvårdnadsarbete enligt den senaste evidensen.

Vi skapar nära och tydliga relationer med andra specialiteter inom ramen för ett högspecialiserat universitetssjukvårdsuppdrag. Utveckling, innovation, forskning och utbildning utgör därför en naturlig del av verksamheten för alla yrkesgrupper. Vi har en tydlig strategi för kompetensutveckling som utvecklas kontinuerligt och som styr mot verksamhetens specifika behov.

Funktionens egna samlade resurser tillsammans med hela Karolinskas verksamhet ger stora möjligheter till individuella kompetensutvecklingsspår, ex klinisk "post-graduate" utbildning. För sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor har vi fastställda karriärspår för att tydliggöra den kontinuerliga kompetensutvecklingen som är en viktig del inom Funktion Akut.