Om våra akutvårdsavdelningar

Vi tar emot patienter som är i behov av våra specifika kompetenser och resurser från sjukhusets alla teman och Intensivakuten. Verksamheten bemannas dygnet runt med specialistläkare, samt sjuksköterskor och undersköterskor med erfarenhet från akutsjukvård och/eller intensivvård.

I nya sjukhusbyggnaden har vi en avdelning (AVA) med för patienter med behov av stabilisering och kontinuerlig övervakning. I nära anslutning på samma våningsplan har vi också en intermediärvårdsavdelning (IMA).

Intermediärvårdsavdelning (IMA)

IMA är en vårdavdelning med upp till sex vårdplatser för patienter med akuta sjukdomar och tillstånd som har behov av än mer avancerad övervakning, diagnostik och behandling. Alla patienters blodtryck, puls, hjärtrytm, syremättnad samt urinproduktion övervakas konstant dygnet runt. Ofta har patienterna ett litet instick i pulsådern för kontinuerlig blodtrycksmätning och täta provtagningar. Vi kan även ge patienter andningsunderstöd i form av non-invasiv ventilation (NIV) och/ eller behandling med läkemedel som stärker hjärta och blodtryck. Utrustningen är till stor del densamma som på en intensivvårdsavdelning.

IMA tar emot patienter från Intensivakuten, intensivvårdsavdelningen eller andra avdelningar när kliniska behovet finns.

Akutvårdsavdelning (AVA)

AVA har 18 vårdplatser, där vårdas huvudsakligen patienter med förväntad kort vårdtid och akuta internmedicinska tillstånd såsom bl. a. hjärtrytmrubbningar, kärlkramp, propp i benen eller i lungorna, förgiftning, lunginflammation, KOL, astma, saltrubbningar och akut njursvikt. Vi har även möjlighet att kontinuerligt övervaka patienter avseende hjärtrytmrubbningar, blodtryck och syresättning. Samt stöttning med din andning, non- invasiv ventilation (NIV).

För patient och närstående