Om Intensivakuten - för vårdgivare

Karolinskas akutmottagning för vuxna stänger 1 maj kl.06.00 och ersätts av en helt ny vårdform i Sverige - intensivakut. Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller har accepterad remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser. Det innebär att patienter som själva skulle ha sökt sig till akutmottagningen för vuxna på Karolinska i Solna, får söka sig till något av de andra sjukhusen eller närakuter.

Karolinskas akutmottagning för vuxna stängde 1 maj kl.06.00 och ersattes av en helt ny vårdform i Sverige - intensivakut. Intensivakuten öppnar i akutmottagningens nuvarande lokaler och flyttar inte förrän 31 okt 2018.

Vilka patienter tas om hand av intensivakuten?

Intensivakuten kommer att ta hand om de patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser, som kommer med helikopter, ambulans eller med accepterad remiss. Det är till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

För en särskild grupp patienter som redan går under behandling på Karolinska och som av vårdgivare bedöms behöva de högspecialiserade resurserna vid akut insjuknande, gör ansvarig läkare en notering i patientens journal i samband med utskrivning enligt rutiner för "Karolinska Solna aktuell patient". De kommer då att tas omhand akut efter kontakt med Karolinska.

Intensivakuten planeras för att ha kapacitet att ta hand om flertal skadade eller akut svårt sjuka patienter samtidigt.

Se även mer info i följande länk: Vårdgivarguiden - Intensivakuten

Vart hänvisas patienter som inte ska till intensivakuten?

När den nya vårdformen intensivakut på Karolinska i Solna öppnar den 1 maj 2018 är det inte längre en akutmottagning där alla vuxna patienter kan gå in, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. För vuxna som behöver akut vård finns länets fyra akutsjukhus samt tio närakuter för både vuxna och barn. Geografiskt närmaste vårdgivare är Närakut Haga, Karolinska vägen 39.

Hur hanteras patienterna när de kommer till intensivakuten?

Under våren har en arbetsgrupp inom Funktionsområde Akut Solna arbetat med att anpassa arbetssätten och hur vi ska ta emot våra patienter på intensivakuten som öppnar den 1 maj kl. 06.00 när vuxenakuten stänger. Patienter som kommer till intensivakuten möts av tydlig skyltning vid dörren om vilka patienter som tas emot. Det kommer att finnas en portelefon som patienten ringer på då dörren kommer att vara låst och fönstren tonade så att man ser ut men inte in. När patienten blivit insläppt sker en triagering i väntrummet precis som idag.

Övriga patienter som kommer gående kommer att, från 1 maj, hänvisas enligt det nya hänvisningsstöd som SLL har tagit fram.

OBS! Nya remissrutiner för intensivakuten

Intensivakuten tar endast emot accepterad remiss, dvs att innan remiss får skickas till intensivakuten skall adekvat specialistläkare kontaktats via telefon och gett sitt godkännande. Om adekvat kontakt med specialist ej kunnat tas kan intensivakuten kontaktas på: 08-517 711 58 (OBS! huvdsakligen styrningsfrågor, ej medicinska frågor).

Vill du jobba med akutsjukvård?