Om Intensivakuten - för vårdgivare

Till Intensivakuten kommer svårt sjuka eller skadade patienter främst med ambulans, helikopter eller är remitterad från en annan vårdgivare om medicinskt behov finns och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser.

På Karolinska Solna har vi även högspecialiserad sjukvård för traumapatienter i länet, varför många traumalarm hanteras på Intensivakuten och på den specialdesignade traumaenheten. Vi har kapacitet att ta hand om flertal skadade eller akut svårt sjuka patienter samtidigt.

Intensivakuten tar endast emot accepterad remiss, dvs att innan remiss får skickas till Intensivakuten skall adekvat specialistläkare kontaktats via telefon och gett sitt godkännande. Remissrutin till Intensivakuten: Vårdgivarguiden - Intensivakuten.

Många av våra patienter går redan på behandling på sjukhuset, och drabbas av akut försämring i sin sjukdom eller komplikationer till avancerad behandling. För dessa patienter har ansvarig läkare gjort en notering i patientens journal i samband med utskrivning enligt rutiner för "Karolinska Solna aktuell patient". De tas omhand akut efter kontakt med Karolinska.

På Intensivakuten gör vi en primär bedömning, stabiliserar, behandlar och bedömer behov av fortsatt vårdnivå för patienten.

Vart hänvisas patienter som inte ska till Intensivakuten?

Intensivakuten är sedan den 1 maj inte längre en akutmottagning där alla vuxna patienter kan gå in, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. För vuxna som behöver akut vård finns länets fyra akutsjukhus samt tio närakuter för både vuxna och barn. Geografiskt närmaste vårdgivare är Närakut Haga, Karolinska vägen 39.

Bakgrund till Intensivakutens uppdrag

Framtidens hälso- och sjukvårdsplan som fastställdes 2011 utgör grunden för utvecklingen av sjukvården i länet för att vara i takt med befolkningsutvecklingen. Planen kompletterades i juni 2013 med beslutet avseende Karolinska i Solnas verksamhetsinnehåll och uppdrag. I detta beslut fastställdes att: Karolinska Solna ska "...ha en akutmottagning som är utformad efter sjukhusets högspecialiserade uppdrag. Det innebär en anpassad akutmottagning för ambulans- och helikopterfall, hänvisningsfall från andra sjukhus, samt för patienter som nyligen vårdats på sjukhuset. Patienter med behov av sjukhusets högspecialiserade resurser prioriteras."

 

Vill du jobba med akutsjukvård?