Om Intensivakuten - för vårdgivare

Karolinskas akutmottagning för vuxna stängde den 1 maj kl.06.00 och ersattes av en helt ny vårdform i Sverige - intensivakut. Intensivakutens uppdrag är att ta emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller har accepterad remiss och behöver sjukhusets högspecialiserade resurser. Det innebär att patienter som själva skulle ha sökt sig till akutmottagningen för vuxna på Karolinska i Solna, får söka sig till något av de andra sjukhusen eller närakuter.

Vilka patienter tas om hand av Intensivakuten?

Intensivakuten tar hand om de patienter som akut behöver Karolinskas högspecialiserade resurser, som kommer med helikopter, ambulans eller med accepterad remiss. Det är till exempel traumapatienter och patienter i behov av akut tryckkammarbehandling eller hjärt-lungmaskin.

För en särskild grupp patienter som redan går under behandling på Karolinska och som av vårdgivare bedöms behöva de högspecialiserade resurserna vid akut insjuknande, gör ansvarig läkare en notering i patientens journal i samband med utskrivning enligt rutiner för "Karolinska Solna aktuell patient". De tas omhand akut efter kontakt med Karolinska.

Intensivakuten har kapacitet att ta hand om flertal skadade eller akut svårt sjuka patienter samtidigt.

Se även mer info i följande länk: Vårdgivarguiden - Intensivakuten

Vart hänvisas patienter som inte ska till Intensivakuten?

Intensivakuten är sedan den 1 maj inte längre en akutmottagning där alla vuxna patienter kan gå in, anmäla sig och sätta sig i väntrummet. För vuxna som behöver akut vård finns länets fyra akutsjukhus samt tio närakuter för både vuxna och barn. Geografiskt närmaste vårdgivare är Närakut Haga, Karolinska vägen 39.

OBS! Nya remissrutiner för intensivakuten

Intensivakuten tar endast emot accepterad remiss, dvs att innan remiss får skickas till intensivakuten skall adekvat specialistläkare kontaktats via telefon och gett sitt godkännande.

Vill du jobba med akutsjukvård?