IMA - Intermediärvårdsavdelning

IMA är en vårdavdelning som bedriver avancerad vård. Samtliga patienters blodtryck, puls, hjärtrytm, syremättnad samt urinproduktion övervakas konstant dygnet runt.

IMA är en vårdavdelning som bedriver avancerad vård. Samtliga patienters blodtryck, puls, hjärtrytm, syremättnad samt urinproduktion övervakas konstant dygnet runt. Ofta har patienterna ett litet instick i pulsådern för kontinuerlig blodtrycksmätning och täta provtagningar. Samt stöttning av andningen med icke-invasiv ventilation (NIV) och/ eller behandling med läkemedel som stärker hjärta och blodtryck. Utrustningen är till stor del densamma som på en intensivvårdsavdelning.

Verksamheten bemannas dygnet runt med specialistläkare, samt sjuksköterskor och undersköterskor med erfarenhet från akutsjukvård och/eller intensivvård.

IMA tar emot patienter från Intensivakuten, intensivvårdsavdelningen eller andra avdelningar när kliniska behovet finns.