IMA - Intermediärvårdsavdelning

IMA är en dygnet runt verksamhet som består av en sal med fyra "bed-side" platser samt en kohort-sal för patienter i behov av kohort- eller isoleringsvård. Samtliga platser är utrustade med övervakningsutrustning och icke-invasiv ventilation (NIV). Utrustningen är till stor del densamma som på en intensivvårdsavdelning, dock finns ej tillgång till invasiv ventilatorbehandling.

Avdelningen erbjuder dygnet runt årets alla dagar:

  • Avancerad basal stödjande behandling, övervakning och täta kontroller av sviktande vitalfunktion med syfte att förhindra försämring av vitalfunktionen med risk för behov av intensivvård
  • Aktiv diagnostik hela dygnet av oklara akuta tillstånd

Verksamheten bemannas med specialister i internmedicin samt sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet från Akutsjukvård och/eller Intensivvård.

IMA tar emot patienter från Akutmottagningen, CIVA och andra avdelningar efter kontakt med IMA-jour. IMA-jouren ersätter inte MIG-teamet utan samarbetar med teamet när så krävs. Särskilda inläggnings- och exklusionskriterier finns.

Patienter som vårdas på IMA har samtliga en hemavdelning (bakavdelning) och läggs som tillfälligt utplacerade på IMA:s beläggningslista i TakeCare. Observera att hemavdelning ändras ej under patientens vårdtillfälle.

Patient eller närstående?

Vill du jobba med akutsjukvård?