AVA 2

På AVA 2 vårdas huvudsakligen patienter med förväntad kort vårdtid och akuta tillstånd inom trauma, kirurgi, infektion och medicin. Patienterna som vårdas hos oss kommer antingen direkt från akutmottagningen eller från annan avdelning på sjukhuset vid behov av förhöjd övervakningsnivå.

AVA 2 är en blandad akutvårdsavdelning med möjlighet till kontinuerlig övervakning av hjärtrytm och vitalparametrar. Möjlighet finns till CPAP-behandling och Optiflow. Avdelningen har 20 vårdplatser som kan disponeras av patienter med:

  • Akuta kirurgiska sjukdomstillstånd som t.ex. "akut buk" och blödningar.
  • Intermedicinska akuta tillstånd som t.ex. spontanpneumothorax och andningsinsufficiens.
  • Infektionssjukdomar som t.ex. sepsis och pneumoni.
  • Multipla skador efter trauma.

När behov av akutsjukvård inte längre föreligger överflyttas patienten till vårdavdelning på respektive klinik och tema. En del patienter färdigvårdas och skrivs ut direkt till hemmet från avdelningen.

AVA 2 bemannas dygnet runt av akutklinikens sjuksköterskor och undersköterskor. FO Akut Solnas läkare sköter de internmedicnska patienterna medan övriga patienter sköts av läkare från olika specialitéer i samarbete med hemhörande kliniker och teman.

Patient eller närstående?

Vill du jobba med akutsjukvård?