Om AVA 1

AVA 1 har 14 vårdplatser, där vårdas huvudsakligen patienter med förväntad kort vårdtid och akuta internmedicinska tillstånd såsom arytmi, coronar ischemi, DVT, lungemboli, intoxikation, KOL, astma, pneumoni och akut njursvikt.

Avdelningen har även möjlighet att kontinuerligt övervaka patienter avseende arytmier, blodtryck och saturation. Även icke-invasiv ventilaton (NIV) finns att tillgå.

Avdelningen bemannas dygnet runt av sjuksköterskor och undersköterskor. Läkare finns på avdelningen (kl 8-21) och nattetid finns läkare lättillgänglig. Patienter som vårdas på AVA 1 är funktionsområdets patienter, det finns ej möjlighet för utplacering med annan hemavdelning.

Patient eller närstående?

Vill du jobba med akutsjukvård?