Om Funktionsområde Akut Solna

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är Stockholms läns traumasjukhus och tar emot största delen av länets traumalarm. Vi har en akutmottagning och tre avdelningar för vår akuta slutenvård.

Inom Funktionsområde Akut Solna har vi ett högt flöde av patienter, där varje möte mellan patient och medarbetare är viktigt. Vi arbetar i team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. För oss är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Vi har roligt på jobbet, med en god sammanhållning och ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt. 

På akutmottagningen tar vi emot största delen av länets traumalarm samt patienter inom medicin, kirurgi, ortopedi, infektion, neurologi, onkologi, gynekologi, ÖNH (öron, näsa, hals) och käkkirurgi. Vår slutenvård vårdar främst patienter med akuta internmedicinska sjukdomar samt kirurgiska- och infektionspatienter.

Karolinska Solna har fått i uppdrag av Stockholms läns landsting att ge högspecialiserad vård. Under 2018 flyttar vi till nya lokaler, bland annat en helt ny huvudbyggnad med en så kallad intensivakut, den första i sitt slag i Sverige. Där ska vi ta hand om de svårast sjuka och skadade patienterna.