Om Funktionsområde Akut Solna

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är Stockholms läns traumasjukhus och tar emot största delen av länets traumalarm. Vi har en intensivakut och två avdelningar för akut slutenvård.

Inom Funktionsområde Akut Solna har vi ett högt flöde av patienter, där varje möte mellan patient och medarbetare är viktigt. Vi arbetar i team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. För oss är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Vi har roligt på jobbet, med en god sammanhållning och ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt. 

På Intensivakuten tar vi emot patienter som kommer med ambulans, helikopter eller är remitterad från en annan vårdgivare om medicinskt behov finns. På vår slutenvård vårdas patienter som kommer från Intensivakuten och är i behov av fortsatt avancerad vård.