Om Funktionsområde Akut Solna

Funktionsområde Akut i Solna ska utgöra det naturliga navet för alla patienter med sviktande eller hotade vitalfunktioner inom det högspecialiserade uppdraget i länet.

Uppdraget för Funktionsområde Akut Solna ställer nya krav på den avancerade akutsjukvården med högsta kompetens för det primära omhändertagandet, stabilisering, behandling och diagnostisering av skadade och akut sjuka patienter.

I Solna har vi Intensivakuten och akut slutenvård (IMA/AVA) för vuxna patienter.

Till Intensivakuten kommer patienten främst i ambulans, helikopter eller är remitterad från en annan vårdgivare om medicinskt behov finns. Många av patienterna är dock sådana som redan går på behandling på sjukhuset, och drabbas av akut försämring i sin sjukdom eller komplikationer till avancerad behandling.

Till våra akutvårdsavdelningar tar vi emot patienter som är i behov av våra specifika kompetenser och resurser från sjukhusets alla teman och Intensivakuten. Alla patienter vårdas på enkelrum med möjlighet till kontinuerlig övervakning.