Om Administrativa enheten

Inom den administrativa enheten är vi ett tjugotal anställda medicinska sekreterare och administratörer. Vi har hand om administrativa uppgifter för Funktionsområde Akut Solna.

Vi skriver journaler under dygnets alla timmar. Vi sköter även posthantering, fakturering av utomlands- och utomlänspatienter, kvalitetsuppföljning, statistik och mycket mer.

Vill du jobba med akutsjukvård?