Kontakta Akut Solna

Våra enheter

Akutmottagningen Solna

Vårdenhetschef Öppenvård
E-post: Jessica Stackell

Omvårdnadschef
E-post: Ann-Charlotte Jansson

IMA

Vårdenhetschef Slutenvård
E-post: Pia Aikio Nordin


AVA 1

Omvårdnadschef
E-post: Sara Lindberg 

AVA 2

Omvårdnadschef
E-post: Petra Karlsson

Administrativa enheten

Funktionsenhetschef medicinska sekreterare
E-post: Ann Ritella 

Läkare

Funktionsenhetschef Öppenvård
E-post: Karin Moks

Specialistläkarchef/ Funktionsenhetschef  Slutenvård
E-post: Manizhe Afra

ST-läkarchef
E-post: Viktorija Matuleviciene Anängen

Vill du jobba med akutsjukvård?