Akutvårdsavdelning - AVA

Akutvårdsavdelningen (AVA) har 18 vårdplatser, där vårdas huvudsakligen patienter med förväntad kort vårdtid och akuta internmedicinska tillstånd.

Akutvårdsavdelningen (AVA) har 18 vårdplatser, där vårdas huvudsakligen patienter med förväntad kort vårdtid och akuta internmedicinska tillstånd såsom bl. a. hjärtrytmrubbningar, kärlkramp, propp i benen eller i lungorna, förgiftning, lunginflammation, KOL, astma, saltrubbningar och akut njursvikt.

Avdelningen har även möjlighet att kontinuerligt övervaka patienter avseende hjärtrytmrubbningar, blodtryck och syresättning. Samt stöttning med din andning, non- invasiv ventilation (NIV).

Avdelningen bemannas dygnet runt av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.