Välkommen till Akut Solna

På Funktionsområde Akut Solna bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi är även Stockholms läns traumasjukhus och tar emot största delen av länets traumalarm. Vårt uppdrag ställer nya krav på den avancerade akutsjukvården med högsta kompetens för det primära omhändertagandet, stabilisering, behandling och diagnostisering av skadade och akut sjuka patienter. I Solna har vi Intensivakuten och akut slutenvård (IMA/AVA) för vuxna patienter.

Webbredaktör: Osvaldo Gonzalez Balladares