Välkommen till Akut Solna

På Funktionsområde Akut Solna bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi är även Stockholms läns traumasjukhus och tar emot största delen av länets traumalarm. Vi har ett högt flöde av patienter, där varje möte mellan patient och medarbetare är viktigt.

Om Akut Solna

Vi vårdar patienter med många olika diagnoser. Vi arbetar i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare.

Webbredaktör: Osvaldo Gonzalez Balladares