Om Vårdadministration

Inom Funktionsenhet Medicinska Sekreterare arbetar medicinska sekreterare och vårdadministratörer. För öppenvården skriver vi ljudfiler och jourutskrifter för hela Karolinska Universitetssjukhuset.

De som arbetar inom öppenvården har även möjlighet att bli uthyrda till andra verksamheter. Medicinska sekreterare som arbetar i slutenvården arbetar i samråd med vårdteam, bistår med hjälp av olika uppdrag förutom att se till att ljudfiler blir skrivna. Skrivbyrån bemannar också Akutmottagningens reception hela dygnet.

 

Vill du jobba med akutsjukvård?