Om MAVA - Medicinsk akutvårdsavdelning

MAVA bedriver medicinsk akutsjukvård och MIMA bedriver medicinsk intermediärvård

MAVA, medicinsk akutvårdsavdelning, innefattar även MIMA, medicinsk intermediärvårdsavdelning. Patienterna på MAVA har i vissa fall oklara diagnoser och kan till exempel vara i behov av arytmiövervakning, högre övervakningsnivå samt olika undersökningar.

MIMA vårdar svårt sjuka patienter som behöver en högre vårdnivå än akutvårdsavdelningen kan ge, men som inte kräver intensivvård. Patienter med diagnoser som till exempel andningssvikt, intoxikation, ketoacidos och sepsis eller som kräver högre och intensiv övervakning av sina vitalparametrar.

Patient eller närstående?

Vill du jobba med akutsjukvård?