Om AVA - Akutvårdsavdelning

AVA är vår nystartade akutvårdsavdelning. Här vårdar vi patienter med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin. Här har patienterna en ännu kortare vårdtid än på MAVA och KAVA. På AVA påbörjar vi utredning, diagnostiserar och behandlar patienter för att sedan kunna flytta dem vidare till sina specialistavdelningar.

Möte teamet som arbetar på AVA!

Möt sjuksköterskor och undersköterskor på akutvårdavdelningen.

Patient eller närstående?

Vill du jobba med akutsjukvård?