Om Funktionsområde Akut Huddinge

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har en av Sveriges största akutmottagningar. Vi har en akutmottagning, fyra akutsjukvårdsavdelningar och en skrivbyrå.

På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi har ett högt flöde av patienter, där varje möte mellan patient och medarbetare är viktigt. Vår akutmottagning är en av Sveriges största och tar emot 75 000 patientbesök per år. Årligen vårdas 7 000 akut sjuka patienter på våra akutvårdsavdelningar.
En mångfald av diagnoser ger många utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar i team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare.

För oss är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Vi har roligt på jobbet, med en god sammanhållning och ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.