Kontakta Akut Huddinge

Våra enheter

Vårdenhetschef öppenvård
E-post: Caroline Kevin

Akutmottagningen och AKVA
Omvårdnadschef
E-post: Emil Andersson

eller funktionsbrevlåda till Akutens chefer

Vårdenhetschef slutenvård
E-post: Katarina Meijers

MAVA och MIMA:
Omvårdnadschef
E-post: Christa Olovsson

KAVA:
Omvårdnadschef
E-post: Johanna Helge

AVA:
Omvårdnadschef
E-post: Sophie Lallet

Vårdadministration - Skrivbyrån:
Funktionsenhetschef medicinska sekreterare
E-post: Pia Ögren


Läkare

Akutmottagnignen och AKVA:
Funktionsenhetschef öppenvård
E-post: Jenny Byttner

ST-/underläkarchef
E-post: Malin Mörner

Slutenvården:

Funktionsenhetschef slutenvård
E-post: Tom Strandberg

ST-/underläkarchef
E-post: Ilia Brooke

 

Vill du jobba med akutsjukvård?