Kontakta Akut Huddinge

Våra enheter

Tf funktionsområdescef/vårdenhetschef öppenvård
E-post: Caroline Kevin

Akutmottagningen och AKVA
Omvårdnadschef
E-post: Emil Andersson

eller funktionsbrevlåda till Akutens chefer

Vårdenhetschef slutenvård
E-post: Katarina Meijers

MAVA och MIMA:
Omvårdnadschef
E-post: Christa Olovsson

KAVA:
Omvårdnadschef
E-post: Johanna Helge

AVA:
Omvårdnadschef
E-post: Sophie Lallet

Vårdadministration - Skrivbyrån:
Funktionsenhetschef medicinska sekreterare
E-post: Pia Ögren


Läkare

Akutmottagningen och AKVA:
Tf funktionsenhetschef
E-post: Malin Mörner

ST-/underläkarchef
E-post: Ilia Brooke

Tf ST-/underläkarechef
E-post: Susanne Axling

Slutenvården:

Tf funktionsenhetschef
E-post: Tom Strandberg

Tf ST-/underläkarchef
E-post: Gustaf Wersäll

 

Vill du jobba med akutsjukvård?