Välkommen till Akut Huddinge

På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Vi har ett högt flöde av patienter, där varje möte mellan patient och medarbetare är viktigt.

Om Akut Huddinge

Vi vårdar patienter med många olika diagnoser. Vi arbetar i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare.

Webbredaktör: Nina Böö