Utbildning

Utbildningsverksamheten är mycket omfattande och vi utgör en av landets största plattformar för utbildning på grund- och vidareutbildningsnivå samt post graduate nivå inom läkar- och sjuksköterskeprogram. Vi har en lång tradition av att arbeta med pedagogisk utveckling, nya pedagogiska modeller samt tvärprofessionell samverkan och teamträning.