PMI Forskning och Utbildning

Vår forskning- och utbildningsverksamhet är nationellt och internationellt ledande inom perioperativ medicin och intensivvård. För att möjliggöra forskning och utbildning vilar vår FoU-verksamhet på en bred klinisk forskningsplattform. Denna består av två kliniska forskningsenheter; en i Huddinge och en i Solna samt en omfattande utbildningsplattform för läkare som arbetar integrerat med tvärprofessionella pedagogiska modeller samt teamträning och det livslånga lärandet.

Webbredaktör: Marie Stenbeck