Perioperativ vård i Solna

Här beskriver vi vår verksamhet i bild och text.

.

När traumalarmet går larmas ett multiprofessionellt traumateam till traumarummet. Vi är bäst på det svåra.

.

Här tittar narkosläkare Leif Söderström in på operationssalen där han ansvarar för operationen som pågår, frakturkirurgi i bäckenet. När extra infektionskänslig kirurgi pågår undviker vi in/ut-passage från operationssalen eftersom detta medför ökad risk för postoperativa komplikationer. Kommunikationen mellan personalen inne på salen och ansvarig narkosläkare sker alltså till största del via telefon men man kan också göra som Leif på bilden, det vill säga titta in och se vad som händer.

.

.

Patienten opereras här med en metod som kallas vakenkirurgi. Detta innebär att neurokirurgen avlägsnar en hjärntumör som sitter i ett känsligt område tex. området som styr talet eller rörelse i armar och/eller ben. Patienten är sövd i början av operationer därefter väcks patienten så att man kan utföra språk- och funktionstestningar samtidigt som man opererat bort hjärntumören. Detta kräver ett mycket nära samarbete mellan patienten, anestesipersonalen, neurokirurgen, logopeden och neurofysiologen. Allt registreras noggrant och patientens medverkan medför att man kan operera bort så mycket tumör med så liten skada på patientens funktioner som möjligt. Först vakenkirurgioperationen utfördes på Karolinska 2015. Det utför ca 10-15 st/år, men flörta kvartalet 2021 har det redan utförts 7 st. Vi är bäst på det svåra och tar ansvar för våra gemensamma resurser.

.

Här instruerar överläkaren Johan Ullman en ST-läkare hur en vaken fiberintubation får till. Det är när man tittar ner med en liten tunn kamera mot patientens stämband för att bedöma anatomin och underlätta nerförandet av en plasttub som används när patienten är sövd.

Det krävs en stark och flexibel personalstyrka för att driva en högeffektiv enhet som opererar många patienter varje dag. I samband med morgonmötet innan uppstart av operationssalarna för vi därför en gemensam morgongympa. Så kul och inspirerade tycker vi.

.

Det behövs en hel del utrustning och många specialinstrument för att kunna operera en fraktur i bäckenet. Vi är imponerade över operationssjuksköterskan Carita som har total kontroll på varenda liten pryl som används eller kan komma att behövas senare under operationen. Operationssjuksköterskan ansvarar även för steriliteten på operationssalen vilken är mycket viktigt för bästa operationsresultat för patienten.