Perioperativ vård i Solna

Här beskriver vi vår verksamhet i bild och text.

.

När traumalarmet går larmas ett multiprofessionellt traumateam till traumarummet. Vi är bäst på det svåra.

.

Här tittar narkosläkare Leif Söderström in på operationssalen där han ansvarar för operationen som pågår, frakturkirurgi i bäckenet. När extra infektionskänslig kirurgi pågår undviker vi in/ut-passage från operationssalen eftersom detta medför ökad risk för postoperativa komplikationer. Kommunikationen mellan personalen inne på salen och ansvarig narkosläkare sker alltså till största del via telefon men man kan också göra som Leif på bilden, det vill säga titta in och se vad som händer.

.

Undervisning är en stor del av vår vardag på ett Universitetssjukhus. Här ser vi anläggandet av ryggbedövning inför operation under handledning. Många tror att vi använder tjocka nålar men det är otroligt tunna och nätta. Ofta säger patienten efter att bedövningen är lagd att de trode att proceduren skulle vara värre än den faktiskt var.

.

Här instruerar överläkaren Johan Ullman en ST-läkare hur en vaken fiberintubation får till. Det är när man tittar ner med en liten tunn kamera mot patientens stämband för att bedöma anatomin och underlätta nerförandet av en plasttub som används när patienten är sövd.

.

Det behövs en hel del utrustning och många specialinstrument för att kunna operera en fraktur i bäckenet. Vi är imponerade över operationssjuksköterskan Carita som har total kontroll på varenda liten pryl som används eller kan komma att behövas senare under operationen. Operationssjuksköterskan ansvarar även för steriliteten på operationssalen vilken är mycket viktigt för bästa operationsresultat för patienten.