Medicinsk enhet Intensivvård och Thoraxoperation

Medicinsk enhet IVA och Thoraxoperation består utav fyra sektioner med verksamhet både i Huddinge och Solna; THIVA och Thoraxoperation, IVA Solna, IVA Huddinge samt högspecialiserad smärtvård.

Enheten bedriver högspecialiserad intensivvård i ett mycket brett spann så som intensivvård till transplanterade patienter inklusive spädbarn, thoraxintensivvård, neurointensivvård, intensivvård efter multitrauma; intensivvård under pågående tryckkammarbehandling. I verksamheten ingår också Thoraxoperation med elektiv och akut avancerad thoraxkirurgi samt högspecialiserad smärtvård med konsultverksamhet i slutenvården samt öppenvårdsverksamhet.

Sektioner

Intensivvård Solna
Intensivvård Huddinge
Högspecialiserad smärtvård
THIVA och Thoraxoperation

Vårdenheter

Intensivvårdsenhet Solna, THIVA och Thoraxop
Intensivvårdsenhet Huddinge

 

Mer infomation om oss finns på våra vårdgivarsidor